2.12.2012

MƏN ZAMANI SEVMİRƏM (Cizgilər...)


Mən zamanı sevmirəm!
İnsanla oynayır
Onu sevəndə.
Gəncliyə yol olur-
uçurum yolu,
əvvəl qovuşdurur
iki  ürəyi,
Sevdirir oğlana
həm qızı, həm də
Oğlanın qəlbini
Tapşırır qıza.
Aldadır,
gah  iki taleni