21.10.2012

Yorulmuşam... (Cizgilər)


Yaman yorulmuşam dostlarım,
Yaman,
Üzülmüşəm yaman,
Çox yorulmuşam,
Lap usanmışam...
Düşübdür gözümdən
Dünya – aləm,
Həyatın özü!
Lap gözümüzün içində,
Guya dindar cəhalətlə,
Dövlətimiz rüşvətlə
döyüşür.
Bu yalançı döyüşü