3.07.2012

2.07.2012

Əsəbləşdir sevim səni (Cizgilər)


Nə durmusan qarşımda,
Lal-dinməz,
Gözlərini döyürsən.
Nə deyirəm,
Ancaq bir söz bilir,
Bir söz deyirsən:
- Yox, yox!
Qorxmursan,
Hirslənərəm,